Sposoby kopiowania elementów prezentacji w PowerPoint

Zaktualizowano: kwi 12

Czy kojarzysz skróty klawiszowe CTRL+C i CTRL+V? Założę się, że tak. I pewnie często z nich korzystasz. Kopiowanie tekstów i kształtów jest standardową operacją wykonywaną podczas tworzenia prezentacji. Ale czy wiesz, że PowerPoint oferuje kilka różnych opcji wklejania obiektów?


Zauważ, że po skopiowaniu a następnie wklejeniu elementu slajdu przy pomocy skrótu CTRL+V, w prawym dolnym rogu wklejonego obiektu pojawia się mała ikonka:

Bezpośrednio po wklejeniu elementu, gdy pojawi się taka ikona, wciśnij klawisz CTRL ponownie (lub kliknij w małą strzałkę obok ikony), żeby przywołać różne opcje wklejania danego elementu.

  • Opcja „Użyj motywu docelowego” sprawi, że wygląd skopiowanego tekstu dostosuje się do aktualnie ustawionego motywu prezentacji.

  • Opcja „Zachowaj formatowanie źródłowe” sprawia, że format wklejanego tekstu zostaje niezmieniony względem dokumentu, z którego został on skopiowany.

  • Opcja wklejania jako „Obraz” zamienia wklejany element właśnie na obraz. Tracimy w tym przypadku opcję edytowania tekstów, tabel czy wykresów.

  • Opcja „Zachowaj tylko tekst” usuwa całe formatowanie źródłowe z kopiowanego tekstu i dostosowuje tekst do obszaru, na który jest on wklejany.