top of page

Jeśli chcesz zrobić prezentację, która ma zafascynować publiczność, i musisz wybrać pomiędzy tradycyjnym narzędziem, jakim jest Microsoft PowerPoint, a nowym nieliniowym narzędziem Prezi, na jaką aplikację się zdecydujesz? Która prezentacja będzie lepsza? Oba te programy do projektowania prezentacji mają swoje niewątpliwe zalety, ale również cechują się pewnymi ograniczeniami.

 

Przyjrzyjmy się im bliżej.

Microsoft PowerPoint czy Prezi - jaki program wybrać do prezentacji

?

Prezentacje Microsoft PowerPoint

PowerPoint używa na całym świecie ponad 500mln użytkowników i jest obecnie uznawany za podstawowy program do tworzenia prezentacji. To wspaniała aplikacja do opowiadania linearnej historii -  tworzenia tła do naszej wypowiedzi. Struktura slajdów jest układana w stos, gdzie przechodząc liniowo pomiędzy kolejnymi slajdami, pokazujemy następujące po sobie informacje. PowerPoint jest aplikacją stanowiskową, instalowaną na naszym komputerze - nie potrzebujemy połączenia z internetem, aby projektować prezentację.

PowerPoint jest bardzo łatwym narzędziem, które obok Worda i Excela znajduje się w pakiecie programów Microsoft Office. Podczas projektowania mamy nawigację linearną, gdzie na kolejnych slajdach projektujemy kolejne partie informacji. Przed rozpoczęciem projektowania mamy możliwość ustawienia własnego szablonu prezentacji i dopasowania go do naszych potrzeb. PowerPoint daje możliwość załączania zdjęć, grafik, struktur, jak również wybrania koloru z całej palety do tego, aby dostosować nasz szablon.

Jeśli chodzi o projektowanie slajdów, tutaj mamy dowolność w rozmieszczeniu elementów, wyborze wielu, wielu czcionek, kolorów i gotowych schematów. Mamy szeroki wybór animacji przejść pomiędzy slajdami, jak również animacji elementów na konkretnym slajdzie. Wszystkie te opcje muszą być jednak używane z wyczuciem, ponieważ wolny wybór z tak ogromnej listy czcionek lub animacji może spowodować zaburzenie przekazu i obniżyć walory estetyczne prezentacji.

Podczas projektowania może nas też ograniczać wielkość slajdu, która jest odgórnie zdefiniowana. Jeśli musimy zmieścić na jednym slajdzie więcej informacji, to czasem jest to kłopotliwe. Jest na to kilka rozwiązań, którym dzielimy się podczas naszych szkoleń, na które zapraszamy. 

Dzięki temu, że PowerPoint to  jedno z narzędzi  pakietu Office, możemy łatwo kopiować tabele i wykresy z Excela, linkować zawartość i edytować w PowerPoint. Dodatkowe ciekawe funkcjonalności ujawniają się, gdy chcemy wydrukować prezentację. Możemy wybierać pomiędzy wieloma opcjami drukowania - m. in. drukować prezentację jako slajdy lub jako skrypt, ustawiać liczbę slajdów na jednej kartce itd.

Podczas prezentowania, gdy komputer jest podłączony do rzutnika, możemy skorzystać z praktycznej funkcji podglądu na kolejny slajd na naszym komputerze. Pozwala to prezenterowi łatwo zorientować się, co będzie na kolejnym slajdzie, i właściwie przygotować się, aby płynnie przejść do kolejnej części prezentacji.

Plik z prezentacją może być zapisany do kilku formatów - między innymi do wersji zamkniętej prezentacji, jak również do edycji a ostatnio do video czy GIFa. 

Aby inne osoby edytowały prezentację, muszą mieć zainstalowany program PowerPoint na swoim komputerze. Dość trudno jest utrzymać jedną wersję prezentacji, jeśli pracujemy nad nią wspólnie z innymi osobami jednocześnie.

presentation.png

Prezentacje Prezi Classic i Prezi Next

Prezi to całkowicie nowe narzędzie do projektowania prezentacji. Powstało w 2009 roku w Budapeszcie. W 2020 użytkuje je ok 100mln osób. W tej aplikacji podejście do projektowania prezentacji jest całkowicie inne. Budowanie prezentacji przypomina  budowanie mapy myśli, gdzie przejścia pomiędzy slajdami są rozwinięciami kolejnych gałęzi mapy myśli.

Do 2018 roku Prezi było dostępne w formie Classic, które w tej chwili jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy założyli konto przed 2018. ​ Główną zaletą Prezi Classic  jest dowolność projektowania prezentacji. Zamiast pojedynczych slajdów mamy do dyspozycji wielką przestrzeń, na której dowolnie układamy elementy naszej prezentacji. W porównaniu do PowerPoint, Prezi jest narzędziem nieliniowym, możemy w jego ramach dowolnie projektować przejścia pomiędzy slajdami.

Przykład prezentacji produktowej w Prezi Classic: 

Prezi Classic choć dla twórców jest bardzo otwartym narzędziem do kreatywnego projektowania, to dla codziennego użytku biznesowego, aplikacja jest zbyt skomplikowana i bardzo różni się od PowerPoint aby szybko wykonać w niej prezentację. 

Dowolność wykonywania zoomów powoduje, że często na prezentacjach są one wykorzystywane zbyt często i w nie odpowiedni sposób. Prezi dostało łatkę "slajdy gdzie wszystko lata". Dlatego pojawiło się Prezi Next. 

 

 

 

 

Prezi Next jest nową aplikacją dostępną również na stronie www.prezi.com ale w uproszczonej formie w porównaniu do Prezi Classic. Główne różnice i modyfikacje, które powodują łatwość projektowania prezentacji:

 

1. Główny motyw prezentacji / tło - ograniczone do głównego widoku, nazywane Overview, do łatwej organizacji flow prezentacji

2. Tylko dwa rodzaje slajdów: Topic i Stack

3. Slajd typu Topic - daje możliwość przejścia z zoomem, a slajd typu Stack - nie ma żadnej animacji pomiędzy slajdami

4. Dodawanie slajdów i kontentu przez "drag and drop" przyśpiesza pracę nad prezentacją

5. Automatyczne powroty do głównych wątków - Topiców i Overview podczas prezentowania  

 

 

Prezi jest dostępne dla użytkowników w systemie SaaS (Software as a Service), czyli płacimy miesięcznie lub rocznie za dostęp do wszystkich funkcjonalności aplikacji. Prezi udostępnia trzy rodzaje kont:

Prezi daje możliwość dostosowania szablonu prezentacji do naszych potrzeb, dodawania i formatowania tekstów, dodawania obrazów, filmów, diagramów i grafik. Jednakże nie możemy w tak samo łatwy sposób przenieść wykresów z Excela do Prezi. Wykresy należy wykonać w edytorze Prezi, który jest dostępny w płatnych wersjach. 

W edytorze mamy podpięty serwis www.unsplash.com z darmowymi zdjęciami oraz mnóstwo ikonek. Dodatkowo możemy wykorzystać kształty, linie i strzałki aby podkreślić efekt wizualny prezentacji. 

Podstawową zaletą Prezi jest możliwość przybliżenia i oddalenia kamery do konkretnych elementów prezentacji. Jeśli chcemy pokazać szczegóły, możemy wykonać zbliżenie do tych elementów.

 

 

To co zostało z Prezi Classic w nowej odsłonie Prezi Next, to możliwość wykonywania dodatkowych zoomów. Jeśli chcemy zagnieździć jeden napis w drugim, jest to również możliwe. To od nas zależy, w jaki sposób przedstawimy konkretne elementy, jak dużo informacji będzie się znajdowało na naszych poszczególnych slajdach.

Prezi daje małą elastyczność projektowania przejść pomiędzy slajdami, ale ułatwia to późniejsze prezentowanie, o czym za chwilę.  Dzięki temu, że Prezi jest narzędziem dostępnym przez internet, możemy łatwo pracować w grupie i edytować naszą prezentację jednocześnie w kilka osób. Wszystkie zmiany są wykonywane na bieżąco. Osoby edytujące prezentacje widzą zmiany naniesione w prezentacji Prezi w czasie rzeczywistym.

Ciekawą funkcją jest udostępnianie prezentacji do oglądania. Osobom, którym chcemy pokazać prezentacje, wysyłamy link, za pomocą którego mogą one obejrzeć prezentację na swoich komputerach, nawet jeśli nie mają konta na Prezi.

Za pomocą aplikacji Prezi Editor pobranej na komputer, prezentacje możemy zapisać na nasz dysk w komputerze i odtwarzać je offline, bez dostępu do internetu. Mamy również możliwość zapisywania prezentacji do formatu PDF, wtedy każdy slajd jest na osobnej stronie.

strategy.png

Podsumowanie - co wybrać, Prezi czy PowerPoint?


W naszym studio, wtórym wykonujemy ponad 100 prezentacji rocznie, nie mamy ograniczeń co do znajomości programów i ich efektywnego wykorzystania podczas projektowania. Stojąc przed wyborem Prezi lub PowerPoint, musimy zdawać sobie sprawę, że w każdym przypadku wymagana jest sprawność posługiwania się tymi programami. Im częściej będziemy wykorzystywać każde z nich, tym łatwiej będzie nam projektować ciekawe prezentacje. Decyzję jaki program wybrać, odniosę do treści jakie możemy pokazywać oraz późniejszego wykorzystania prezentacji. 

Przyjęło się, że prezentacje Prezi są zazwyczaj projektowane na jednorazowe pokazy (eventy, konferencje itp.) oraz na spotkania, w których potrzebna jest duża elastyczność w przeskakiwaniu pomiędzy slajdami, którą Prezi ma. Podczas prezentowania, możemy łatwo wrócić do Overview ( główny slajd z którego rozchodzą się kolejne ścieżki prezentacji) i przeskoczyć do innego działu a wszystko to w płynny sposób na oczach naszego rozmówcy. Jest to niewątpliwie ogromna zaleta i Prezi przyjęło się nazywać "conversational presentation" czyli prezentacje do konwersacji. 

 

Kiedy używać PowerPoint? Mamy go większość osób  już w pakiecie Office, dlatego jest pierwszym wyborem przy projektowaniu prezentacji. PowerPoint w wersji 365 lub 2020 daje bardzo duże możliwości projektowania, edycji oraz zaawansowanych animacji ( zobacz kilka w naszym portfolio

Jeśli prezentacja jest często edytowana przez różne osoby, wykonujemy prezentację dla kogoś (działu sprzedaży, przełożonego, zarządu itp.) to może pojawić się oczekiwanie aby te osoby mogły łatwo edytować i zmienić coś prezentacji. Dodatkowo dużo łatwiej jest niż w Prezi łączyć plik excel z prezentacją PowerPoint co umożliwia automatyczne aktualizacje i przyśpiesza prace nad tabelami i wykresami. 

 

Co do możliwości wykonania efektu zoom, to warto zobaczyć również co zmieniło się w PowerPoint i jak konkuruje z Prezi za pomocą Zoom Slide!

Czyli:

Prezi - eventy, konferencje, prezentacje do dyskusji, przedstawianie skomplikowanych procesów, elastyczna zmiana slajdów

PowerPoint - trudność w przeskakiwaniu pomiędzy slajdami, łatwość w popadanie w schematy, dużo funkcji, ale jednocześnie możliwość wykonania różnych prezentacji zależy tylko od naszych umiejętności projektowania i budowania animacji. 

 

 

 

 

bottom of page