top of page

Do czego może służyć Microsoft Copilot w projektowaniu biznesowej prezentacji w PowerPoint?

Od jakiegoś czasu w @presente korzystamy z Copilot i spróbujemy pokazać również na naszych szkoleniach jak korzystać z tego narzędzia.


A co Microsoft Copilot obiecuje w codziennej pracy przy prezentacji biznesowej?

Microsoft Copilot obiecuje uwolnić pełny potencjał oprogramowania do prezentacji. Jak wspomniano wyżej, większość użytkowników korzysta tylko z 10% dostępnych funkcji. Copilot pomaga odblokować pozostałe 90%... pod warunkiem, że dostarczysz mu odpowiednie instrukcje. Na przykład, może szybko prezentować różnorodne przejścia i animacje oraz sugerować układy i projekty slajdów. Możesz mu również kazać tworzyć proste prezentacje z dokumentów Word.


Należy jednak zauważyć, że Copilot używa do tych zadań wyżej wspomnianej funkcji Designer, która jest już zawarta w oprogramowaniu. To również AI, ale szybko osiąga swoje granice, gdy chodzi o projektowanie slajdów. Ponadto, nie jest możliwe tworzenie złożonych diagramów za pomocą Copilot.Microsoft Copilot PowerPoint może być wykorzystany w różnych aspektach projektowania prezentacji, oferując wsparcie zarówno pod względem treści, jak i formatowania. Oto kilka przykładów:


Generowanie Treści:

Microsoft Copilot PowerPoint może pomóc w tworzeniu tekstu do slajdów, takiego jak tytuły, punkty kluczowe, czy nawet szczegółowe opisy. Może także sugerować treść związane z konkretnym tematem prezentacji.


Pomysły na Projekt:

Copilot może proponować pomysły na ogólny design prezentacji, takie jak schematy kolorów, styl grafik i układ slajdów.


Automatyzacja Zadań:

Może automatyzować powtarzalne zadania, takie jak formatowanie tekstu, wstawianie standardowych elementów (np. stopki, nagłówki) czy tworzenie spisów treści.


Wizualizacje Danych:

Copilot może pomagać w tworzeniu i formatowaniu wykresów i grafik, co jest szczególnie użyteczne przy prezentowaniu danych statystycznych i analiz.


Integracja z Zewnętrznymi Źródłami:

Może integrować treść z zewnętrznych źródeł, takich jak dokumenty Word czy arkusze Excel, ułatwiając włączanie istniejących danych do prezentacji.


Sprawdzanie Jakości i Spójności:

Microsoft Copilot PowerPoint może pomóc w sprawdzaniu ortografii, gramatyki oraz spójności stylu i tonu prezentacji.


Wskazówki i Porady:

Może oferować wskazówki dotyczące dobrych praktyk w projektowaniu prezentacji, pomagając tworzyć bardziej efektywne i przyciągające uwagę slajdy.


Interaktywne Elementy:

Copilot może wspierać w tworzeniu interaktywnych elementów, takich jak linki, przyciski akcji czy elementy nawigacyjne w prezentacji.
19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page