top of page

Firmy i organizacje często wykorzystują prezentacje biznesowe jako środek sprzedaży idei lub produktu, do celów szkoleniowych lub do motywowania odbiorców. Ponieważ wiele osób może obejrzeć prezentacje, prezenter powinien przygotować się i przeprowadzić próbę, dopóki nie będzie pewny, że jest gotowy do prezentacji.

Profesjonalna

prezentacja

biznesowa

Kilka czynników, które decydują o skuteczności prezentacji:

question.png
wizard.png
paint.png
target (1).png

Informacje w prezentacji


Słuchacze chcą poznać podstawowe informacje, takie jak sposoby pokonywania przeszkód lub nauczyć się sztuczek w handlu, aby poprawić wydajność lub produktywność. Dobre prezentacje pozostawiają widzom nowe informacje, często oświecają i otwierają oczy. Najbardziej przydatne prezentacje to często te, które zawierają praktyczne informacje, które odnoszą się do odbiorców, np. jak wykonywać zimne telefony lub jak być lepszym menedżerem. Najskuteczniejsze są często oparte na bezpośrednich doświadczeniach prezentera, ponieważ dostarczenie informacje są wtedy szczere i prawdziwe.

 

Inspiracja w prezentacji


Istotne jest, aby prezentacja biznesowa przyciągała uwagę publiczności. Przekonująca prezentacja nie jest niczym innym jak wykładem; zawiera elementy opowieści, pełne konfliktów, rezolucji, anegdot i lekcji. Aby przyciągnąć uwagę publiczności, prezentacja musi również skupić się na najważniejszych punktach od samego początku - oderwanie się od kluczowych kwestii powoduje utratę wpływu.

Prezentacja atrakcyjna wizualnie


Używanie fizycznych lub wizualnych rekwizytów podczas prezentacji wpływa również na jej wpływ na odbiorców. Projektory ekranowe, slajdy, materiały informacyjne, kolorowe plakaty, a także język ciała prezentera, wszystko to składa się na wyjątkową prezentację. Jednak skuteczność rekwizytów zależy od ich istotności dla przedstawionych informacji. Prezentujący nie powinien skupiać się na rekwizytach; powinien wykorzystać je jako narzędzia, które pomogą uzyskać punkt odniesienia, jednocześnie koncentrując się na kluczowych kwestiach.

Jak nawiązać kontakt z publicznością?


Prezentacje biznesowe, które są interaktywne i angażują publiczność - takie jak sesje pytań i odpowiedzi, gry, odgrywanie ról i konkursy zawierające drobne nagrody - tworzą niezapomniane wrażenia łączące prezentera z publicznością, a także między członkowie publiczności. Koleżeństwo generowane przez takie działania pomaga w prowadzeniu ogólnego przesłania prezentacji. W końcu celem prezentacji jest informowanie publiczności w sposób, który również ją stymuluje.

bottom of page