top of page

Dlaczego nie możesz zgrupować w PowerPoint?Dotyczy: Microsoft® PowerPoint® 2013, 2016, 2019 i 365


Grupowanie obiektów w programie PowerPoint jest częstym zjawiskiem, dzięki czemu można przenosić obiekty razem i stosować formatowanie i animację do grupy. Nie można jednak grupować niektórych obiektów. W tym artykule omówimy trzy sytuacje, w których nie można grupować w programie PowerPoint, a także niektóre rozwiązania.


Łatwym sposobem grupowania obiektów w prezentacji PowerPoint jest wybranie obiektów, klikając z wciśniętym klawiszem Shift lub Ctrl, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy jeden z wybranych obiektów i wybierając opcję Grupuj z menu rozwijanego. Możesz także kliknąć Grupuj, używając kilku różnych kart na Wstążce. Jeśli jednak te polecenia są wyszarzone, nie będzie można grupować wybranych obiektów.

Inne rozwiązanie to skrót Ctrl G, a rozgrupowanie to jednocześnie wciśnięcie: Ctrl Shift G


Poniższe koncepcje dotyczą pracy z obiektami w widoku normalnym, ale dotyczą również widoku wzorca slajdów.


Uwaga: Przyciski i karty Wstążki mogą być wyświetlane w inny sposób (z tekstem lub bez) w zależności od używanej wersji programu PowerPoint, rozmiaru ekranu i ustawień w Panelu sterowania. W przypadku użytkowników programu PowerPoint 365 karty wstążki mogą mieć różne nazwy. Na przykład karta Format narzędzi do rysowania może być wyświetlana jako Format kształtu.


Jeśli nie możesz grupować w prezentacji PowerPoint, zazwyczaj występują 3 przyczyny:


1. Wybrałeś tylko jeden obiekt w prezentacji PowerPoint (musisz mieć więcej niż jeden wybrany obiekt do zgrupowania).

Symboli zastępczych nie można grupować z innymi obiektami.

Nie można grupować obiektów za pomocą tabel, osadzonych arkuszy ani obrazów GIF.

1. Musisz mieć więcej niż jeden obiekt wybrany do zgrupowania

Jeśli masz wybrany tylko jeden obiekt, grupowanie zostanie wyłączone. Musisz mieć wiele obiektów wybranych do grupowania.


2. Symboli zastępczych nie można grupować z innymi obiektami

Najczęstszym powodem, dla którego nie można grupować obiektów, jest to, że jeden z obiektów jest obiektem zastępczym. Podczas projektowania prezentacji PowerPoint nie można grupować symboli zastępczych z innymi typami obiektów, takimi jak kształt, obraz lub pole tekstowe (ani nawet z innymi symbolami zastępczymi). 

Symbol zastępczy w prezentacji PowerPoint to wszystkie pola wynikające z szablonu. Zazwyczaj widzimy polecenie: Kliknij aby dodać .....

 


Ważne jest, aby zrozumieć, że obiekt zastępczy (który jest częścią układu) i pole tekstowe (kliknięto opcję Wstaw, a następnie wybrano opcję Pole tekstowe) to dwa różne typy obiektów.


Na przykład układ Tytuł i zawartość ma symbol zastępczy tytułu i symbol zastępczy zawartości. Symbole zastępcze zawartości mogą zawierać tekst, obraz, obiekt SmartArt, wykres, tabelę, a także inne typy obiektów.


Chociaż w symbolach zastępczych można wstawiać tekst, obrazy i inne obiekty, nie są one wyraźnie identyfikowane jako symbole zastępcze w programie PowerPoint (byłoby pomocne, gdyby typ obiektu pojawił się na pasku stanu).


Jeśli tekst znajduje się w symbolu zastępczym i chcesz zgrupować go z innymi obiektami:


Zaznacz tekst w symbolu zastępczym, a następnie naciśnij Ctrl + X lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wytnij z menu rozwijanego.

Kliknij kartę Wstaw na Wstążce.

Wybierz pole tekstowe.

Przeciągnij po slajdzie, aby utworzyć pole tekstowe.

Kliknij pole tekstowe i naciśnij Ctrl + V.

Kliknij krawędź symbolu zastępczego i naciśnij klawisz Delete.

Teraz powinieneś być w stanie zgrupować pole tekstowe z innymi obiektami.


Jeśli obraz, wykres lub grafika SmartArt znajduje się w symbolu zastępczym i chcesz zgrupować go z innymi obiektami, musisz wyciąć obraz, wykres lub grafikę SmartArt, a następnie wkleić je w pustym obszarze na slajdzie:

Wybierz element zastępczy zawierający obraz, wykres lub grafikę SmartArt.

Naciśnij Ctrl + X lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wytnij z menu rozwijanego.

Kliknij pusty obszar na slajdzie.

Naciśnij Ctrl + V.

Kliknij krawędź symbolu zastępczego i naciśnij klawisz Delete.

Teraz powinieneś być w stanie zgrupować obiekt z innymi obiektami.


3. Nie można grupować obiektów za pomocą tabel, osadzonych arkuszy ani obrazów GIF

Jeśli wstawiłeś tabelę, osadzony arkusz (z programu Excel) lub obraz GIF, nie możesz zgrupować go z innymi obiektami.

21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page